Veelgestelde vragen
 1. WAAR KAN IK HET URENDECLARATIEFORMULIER DOWNLOADEN?

  Je kunt dit hier downloaden.

 2. HOE VUL IK HET URENDECLARATIEFORMULIER IN?

  U kunt hier een voorbeeld formulier downloaden.

 3. WAT DOE IK MET ONKOSTEN, REISKOSTEN EN KILOMETERS?

  Schrijf ze op in uw dagenverantwoording en verzend de originele bonnen samen met het urendeclaratieformulier naar ons kantoor.

 4. WAT MOET IK DOEN ALS IK ZIEK BEN?

  Kunt u niet aan boord gaan of aan boord blijven?

  1. Neem contact op met de kapitein en Rotex Shipping. Een ziekmelding moet altijd schriftelijk worden bevestigd, inclusief het door uw arts ingevulde formulier E115 of E116. 

  BELANGRIJK: op de achterzijde van het ziekmelding moet het sofinummer van Luxemburg worden vermeld!

  1. Stuur een kopie per e-mail naar verwaltung@rotex.lu en het origineel aangetekend naar het kantooradres van Rotex: 19 Route de Stadtbredimus, L-5570, Remich, Luxembourg. 
  2. Het is belangrijk dat u tijdens uw ziekte beschikbaar bent voor de autoriteit (en) en deelneemt aan de procedure. Het is mogelijk dat er een controle plaats vindt bij u thuis.

  WAARSCHUWING! 

  Afwezigheid op het werk moet in Luxemburg schriftelijk worden gemotiveerd. Zonder de bevestiging van uw arts, wordt u niet officieel als ziek beschouwd, maar besteedt u uw vrije tijd. Dit betekent in de praktijk dat u geen salaris ontvangt!

  Meer informatie over de CNS is hier te vinden: http://cns.public.lu/de/assure/vie-professionnelle/arret-de-travail/maladie/declaration-incapacite-travail.html 

 5. HOE KAN IK MIJN VERZEKERINGSKAART VERLENGEN?

  U hebt uw sofinummer nodig om een ​​Europese ziekteverzekeringskaart (opnieuw) aan te vragen. Deze aanvraag wordt de eerste keer ingediend door Rotex Shipping, hierna dient u er zelf voor te zorgen dat 30 dagen voordat de kaart verloopt een nieuwe aanvraag wordt ingediend. Ga naar  http://www.ccss.lu/certificats/assures/carte-europeenne-de-securite-sociale en vul het formulier in: voer in het eerste veld uw 11-cijferig registratienummer in en voer daarna de weergegeven beveiligingscode in en verzend deze.

 6. WAAR KAN IK EEN SALARISSPECIFICATIE KRIJGEN?

  Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de administratie in Remich.

 7. HOE KAN IK MIJN ‘STEUERKARTE’ ONTVANGEN?

  Een ‘Steuerkarte’ is een door de Luxemburgse overheid bepaalde classificatie m.b.t. uw loonbelastingstarief. Deze aanslag wordt door de Luxemburgse belastingdienst aan Rotex Shipping toegezonden.

  OPGELET: Als de loonaanslag door de overheid naar u thuis wordt gestuurd dient u deze onmiddellijk door te sturen naar uw werkgever, zodat uw salaris correct berekend kan worden!

 8. HOE GEEF IK IN NEDERLAND INKOMSTENBELASTING AAN?

  Omdat je in het buitenland werkt wijzigt je belastingaangifte in Nederland. Wij adviseren je om de aangifte te laten doen door Hans van Gent van Kubus Made. Hij is bekend met werken in Luxemburg en weet hoe hij dat moet verwerken in de belastingaangifte. 

  Hans van Gent is te bereiken op made@kubus.nl en op telefoonnummer 0162 - 853485.

 9. WAAR KAN IK HET FORMULIER S1 KRIJGEN EN WAT MOET IK ERMEE DOEN?

  Na registratie door de werkgever wordt het formulier rechtstreeks naar u thuis gestuurd. U moet het formulier onmiddellijk doorsturen naar uw ziektekostenverzekeraar in uw eigen land. Vraag bij uw verzekeraar na of het mogelijk is om het formulier per e-mail in te sturen in plaats van het origineel. Voor de uitgebreide toelichting op het S1 formulier, adviseren wij om het document “werken bij Inland” te raadplegen welke bij indiensttreding is verstrekt. Een nieuwe versie van dit document kan worden aangevraagd via verwaltung@rotex.lu. 

 10. HOE VRAAG IK KINDERBIJSLAG AAN?
 11. WAAR KAN IK INFORMATIE OVER MIJN PENSIOEN VINDEN?

  Hier vindt u alle informatie en de vereiste formulieren: 

  http://www.cnap.lu/accueil-home/informationen-in-deutscher-sprache/ 

 12. WAAR KAN IK INFORMATIE OVER WERKEN IN LUXEMBURG EN BELANGRIJKE FORMULIEREN VINDEN?